Doel en pedagogische visie

Kinderdagverblijf Wereld Kids staat graag klaar om ouders te ontzorgen. Om uw kind op te vangen op de momenten dat u als ouders/verzorgers aan het werk bent of andere bezigheden heeft.

Onze kinderopvang in Rotterdam heeft als doel om kinderen, naast de gezinssituatie, een beschermde huiselijke omgeving te bieden waar zij kunnen spelen en zich ontwikkelen en waarin de opvoeding wordt ondersteund en met de ouders wordt gedeeld. We willen een omgeving creëren waar kinderen zelf ervaringen op kunnen doen.

Zó creëren we positieve doorzetters

Wij geloven als kinderopvang dat ieder kind een unieke persoonlijkheid is, die zijn eigen levensweg zal gaan en op die manier iets zinvols zal bijdragen aan de wereld.

Onze vakkundige pedagogisch medewerkers helpen uw kind zelf zijn eigen unieke vaardigheden, te ontdekken en te ontwikkelen door de wil te stimuleren. Zodat hij/zij later, als volwassene, het doorzettingsvermogen bezit om daadwerkelijk uit te voeren wat het zich tot doel heeft gesteld.

Door bewust de zintuiglijke omgeving van het kind vorm te geven, door het te omringen met mooie, goede en oprechte dingen kan uw kind een basisvertrouwen ontwikkelen dat de grondslag vormt voor een positieve levenshouding.

Met plezier naar de kinderopvang

Bij Wereld Kids staat plezier voorop. Plezier in het leven maakt het gemakkelijker open te staan voor anderen en geeft de kracht en de inventiviteit om creatief om te gaan met problemen.

Onze leid(st)ers proberen een goede band met uw kind op te bouwen, zodat hij/zij zich veilig en vertrouwd voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. De zorg voor andere kinderen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid worden gestimuleerd.

Vrij spelen is daarbij, zeker voor jonge kinderen, onmisbaar. Tijdens het vrije spel worden belevenissen van thuis en onderweg verwerkt. Vaak is vrij spelen en plezier maken voor het jonge kind de eerste sociale oefening waarin het andere kinderen ontmoet. Door het samenzijn en spelen met andere kinderen leert uw kind zich ook sociaal en emotioneel te ontwikkelen. Spelen is doen én leren ineen. Spelen is leven en scheppen, bewegen en sociaal contact maken.

Pedagogisch Beleidsplan

In ons pedagogisch beleidsplan beschrijven wij hoe wij onze visie op de kinderopvang binnen Wereld Kids vorm geven. We beschrijven welke mogelijkheden wij creëren en bieden voor de ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties van de kinderen.

Er wordt beschreven op welke wijze wij de sociale en emotionele veiligheid en de gezondheid en het welzijn van de kinderen waarborgen.

Verder kunt u lezen op welke manier wij bepaalde normen en waarden aan hen proberen over te dragen.

Tot slot wordt er beschreven wat wij zien als de meerwaarde van kinderopvang, hoe wij hieraan vormgeven in een veilige omgeving en met welke activiteiten wij dat doen.