Voeding & verzorging

Ons kinderdagverblijf heeft alles in huis wat nodig is voor een zorgvuldige en hygiënische verzorging van uw kind. In principe hoeft u niets mee te geven, alleen in geval van zuigelingen dieetvoeding.

Uiteraard wordt er ook rekening gehouden met bijzondere voeding i.v.m. dieet, allergie of geloofsovertuiging.

 

Dagindeling voeding op het kinderdagverblijf

We hanteren voor de kinderen op het kinderdagverblijf een herkenbare dagindeling. Ook voor het eten en drinken houden we vaste momenten aan. Deze structuur is herkenbaar voor de kinderen en geeft hen houvast, rust en zekerheid.

Ontbijt: tussen half acht en negen uur krijgen de kinderen de gelegenheid om te ontbijten. Kinderen eten in principe thuis, maar niet alle kinderen lukt het om vroeg te ontbijten. Als zij vanuit huis eten hebben meegekregen, mogen zij dit aan tafel opeten. 

Fruitmoment: als tussendoortje eten de kinderen in de ochtend vers fruit.

Middageten: voor de lunch om 11.30 is er voor de kinderen vers gekookt. Zij krijgen elke dag een vers bereide warme maaltijd met groenten en vlees of vis. De babyvoeding en maaltijden voldoen aan de halal-voorschriften.

Tussendoortje: na het middag slapen wordt er met de kinderen een tussendoortje gegeten, zoals yoghurt, ontbijtkoek, een kaakje, cracker of rijstwafel.

Avondeten: aan het eind van de middag om 16.30 krijgen de kinderen wederom een tussendoortje aangeboden. 

Heeft u thuis een andere indeling en wilt u dat wij bij de opvang uw eigen voedingsschema en/of slaappatroon aanhouden voor uw kind? Dan kunt u altijd even overleggen met onze pedagogisch medewerkers.

Bij alle eetmomenten krijgen de kinderen drinken aangeboden, denk aan water, melk of gezonde limonade. 

 

Borstvoeding en flesvoeding

Baby’s hebben een eigen voedingsschema, waar we bij het kinderdagverblijf uiteraard rekening mee houden. U kunt zelf aangeven of uw kind borstvoeding of flesvoeding krijgt.

Hoe vaak en hoeveel melk er gegeven wordt, is per kindje afhankelijk. Kunstvoeding zit bij het kinderdagverblijf standaard in het pakket. Zuigelingen krijgen van ons Nutrilon Standaard 1 en 2, tenzij u voor het kind eigen voeding meegeeft. Het voeden van de baby’s gebeurt op de tijdstippen die we van thuis meekrijgen.

Geeft u borstvoeding? Dan is het verstandig uw kind thuis al op tijd te laten wennen aan drinken uit een flesje. Als u zich zorgen maakt of uw baby wel goed zal drinken op het kinderdagverblijf, kunt u dit altijd even aan de medewerkers laten weten. Dit is geen probleem voor ons, onze pedagogisch medewerkers hebben ruime ervaring met moeilijke drinkers.

 

Traktaties

Doorgaans wordt op het kinderdagverblijf niet gesnoept, met uitzondering van een koekje of cakeje. Voor verjaardagen wordt een uitzondering gemaakt. De pedagogisch medewerkers kunnen u tips geven voor een verantwoorde traktatie.

 

Verzorging kinderdagverblijf

Wij vinden het belangrijk dat u de zorg voor uw kind met een gerust hart aan ons toevertrouwd. Wij doen er daarom alles aan om te zorgen dat uw kind zich fijn voelt tijdens de opvanguren.

 

Vaste verschoonmomenten en zindelijkheidstraining

Door de dag heen zijn er vaste momenten waarop elk kind verschoond wordt. Heeft uw kind tussendoor in zijn luier gepoept, dan wordt die uiteraard verschoond.

Kinderen die zindelijk zijn (of worden) gaan zoveel mogelijk op het toilet. Ouders, maar ook kinderen zelf, geven aan wanneer kinderen toe zijn aan zindelijkheidstraining. Wij moedigen dit uiteraard aan. Door erover te praten met de kinderen proberen we ook te laten ervaren dat het prettig is en heel gewoon om een plas op de wc te doen. Kinderen worden echter nooit gedwongen, uw kind moet er aan toe zijn. Soms gaat zindelijk worden in fases en ieder kind doet dit op z’n eigen tempo. Hierin voelen wij de kinderen aan en spelen hier op in.

Om de zindelijkheid van uw peuter te stimuleren werken wij met een beloningssysteem; kinderen die iets op het potje/ toilet hebben gedaan mogen een sticker plakken op hun stickerkaart. Als uw peuter zindelijk is, krijgt hij/zij een echt ‘plasdiploma ’.

Bij KDV Wereld Kids zijn er vaste momenten waarop de kinderen hun handen wassen. Dit gebeurt vóór en na het eten en nadat de kinderen naar de wc zijn geweest. En als het nodig is, natuurlijk ook tussendoor.

 

Kleding en eigen spulletjes

Tijdens het spelen kan de kleding van de kindjes wel eens vies worden. Het is raadzaam een set reservekleding achter te laten op het KDV, zeker ook tijdens de zindelijkheidstraining. Bij nood hebben we altijd wel een reservesetje kleding beschikbaar.

Ieder kind heeft een eigen bak op de groep, waarin eigen reservekleding, een speentje, een knuffel etc. in worden bewaard.

 

Medicijnen/allergieën

Eventuele extra verzorging van uw kind, omdat het allergisch is of medicijnen gebruikt, is bij kinderopvang Wereld Kids geen enkel probleem. Wel is het belangrijk dat u bij allergieën of medicijngebruik van uw kind goed overlegt met de groepsleiding.

Mocht het nodig zijn dat uw kind tijdens de opvang een geneesmiddel of een zelfzorgmiddel toegediend moet krijgen door een pedagogisch medewerkster, dan dient u een medicijnformulier in te vullen en af te geven aan de pedagogisch medewerkster op de groep.

 

KDV en ziek kind

Het kan gebeuren dat uw kind ziek wordt op het kinderdagverblijf. We snappen dat dat voor uw kindje erg rot is en het is voor u prettig om te weten hoe wij daarmee omgaan.

Bij veel aandoeningen of ziekten (zoals waterpokken of kinkhoest) mag u uw kind gewoon naar het kinderdagverblijf brengen. We stellen het wel op prijs als u dit aan ons laat weten. Op die manier kunnen wij uw kindje wat extra zorg & aandacht geven en kunnen wij – als dat nodig is – ook de andere ouders van de groep informeren.

Wordt uw kind ziek tijdens zijn/haar dag op het kinderdagverblijf? Wij nemen altijd telefonisch contact met u op als uw kind verhoging heeft tot 38°c en/of anders is dan normaal (opvallend huilerig, niet eten/drinken, gewoon niet lekker zonder aanwijsbare redenen).

In overleg (ouder en leidster) wordt dan bepaald welke actie in het belang is van het kind en uitgevoerd moet worden. We kunnen in zo’n geval met u afspreken of en hoe lang we het nog zullen aankijken en bij welke symptomen of welk gedrag we opnieuw bellen.

Als uw kind een temperatuur heeft van 38,5°c of hoger, dan heeft hij/zij echt koorts en nemen wij telefonisch contact met u op met het verzoek om uw kind zo snel mogelijk bij de opvang op te komen halen.

 

Heeft u een vraag of opmerking rondom de voeding en verzorging op het kinderdagverblijf? Onze pedagogisch medewerkers staan graag voor u klaar om u te woord te staan. Ook kunt u onze richtlijnen teruglezen in ons pedagogisch beleidsplan.